Cze 30, 2017 Category: czy jedzie z nami...

CZY JEDZIE Z NAMI POKÓJ?

Tym razem John Hess skupia się na temacie Pokoju. Rozważanie z Listu do Galacjan 3:27-4:7