Kwi 18, 2019 Category: peter ahlin

DZIEDZIC BOGA I WSPÓŁDZIEDZIC CHRYSTUSA

Peter Ahlin naucza z 1 listu Jana w oparciu o fragmenty z 3 rozdziału. Odpowiada na pytanie: co to znaczy być Bożym dziedzicem i współdziedzicem Chrystusa?