Wrz 27, 2019 Category: przemysław sielatycki

KOŚCIÓŁ SZCZODRY

Jaka jest Biblijna szczodrość? Co jest jej główną siłą napędową? Pastor Przemysław Sielatycki naucza o szczodrości na podstawie fragmentu z 2 Listu do Koryntian 8:1-15.