Mar 27, 2019 Category: małżeństwo

MAŁŻEŃSTWO #2

Pastor Przemysław Sielatycki kontynuuje nauczanie na temat małżeństwa. W tym tygodniu szukamy odpowiedzi na to jakie jest przeznaczenie małżeństwa. Kazanie w oparciu o fragmenty z Księgi Rodzaju 1:26-31 i Ewangelii Mateusza 5:48