Mar 27, 2019 Category: małżeństwo

MAŁŻEŃSTWO #3

Starszy wspólnoty, John Hess, kontynuuje nauczanie na temat małżeństwa. Kazanie w oparciu o fragmenty z Księgi Rodzaju 1:27-28, 2:18-24, Ewangelii Marka 10:5-9 i Listu do Efezjan 5:31