Kwi 04, 2019 Category: małżeństwo

MAŁŻEŃSTWO #4

Pastor Przemysław Sielatycki kontynuuje nauczanie na temat małżeństwa. Ostatnie kazanie w tej serii dotyczy seksu i intymnych relacji. Oparte o fragment z 1 Listu do Koryntian 6:11-7:7