Zadziwiająca Łaska #5 (02.02.2020)

Mar 09, 2020 by Natalia Piotrowska 0 comments

ZADZIWIAJĄCA ŁASKA #5 (02.02.2020)

Pastor Przemysław Sielatycki naucza na podstawie 2 Listu do Koryntian 9:6-15 o łasce, która nas wzbogaca i uzdalnia do szczodrości.

Zadziwiająca Łaska #4 (26.01.2020)

Mar 09, 2020 by Natalia Piotrowska 0 comments

ZADZIWIAJĄCA ŁASKA #4 (26.01.2020)

Pastor Przemysław Sielatycki naucza o Bożej łasce, która jest wystarczająca do życia. Tekst wyjściowy: 2 List do Koryntian 12:1-10

Zadziwiająca Łaska #2 (12.01.2020)

Sty 14, 2020 by Natalia Piotrowska 0 comments

ZADZIWIAJĄCA ŁASKA #2 (12.01.2020)

Pastor Przemysław Sielatycki naucza na podstawie Listu do Tytusa 3:3-7, o łasce która nas usprawiedliwia.

Zadziwiająca Łaska #1 (05.01.2020)

Sty 14, 2020 by Natalia Piotrowska 0 comments

ZADZIWIAJĄCA ŁASKA #1 (05.01.2020)

W niedzielę otwierającą tydzień postu i modlitwy, pastor Przemysław Sielatycki naucza na podstawie Listu do Rzymian 5:12-6:3 o nowej ludzkości, nad którą króluje łaska.

Kolęda Mówiona 15.12.2019

Sty 14, 2020 by Natalia Piotrowska 0 comments

KOLĘDA MÓWIONA 15.12.2019

Pastor Przemysław Sielatycki naucza o znaczeniu Bożego Narodzenia.

Kazanie na górze #6 (03.11.2019)

Lis 07, 2019 by Natalia Piotrowska 0 comments

KAZANIE NA GÓRZE #6

Pastor Przemysław Sielatycki naucza na podstawie fragmentu z Ewangelii Mateusza 5:33-48 o przysięganiu, zaufaniu oraz znaczeniu Pisma Świętego.

Kazanie na Górze #5 (27.10.2019)

Paź 31, 2019 by Natalia Piotrowska 0 comments

KAZANIE NA GÓRZE #5 (27.10.2019)

Pastor Przemysław Sielatycki naucza na temat małżeństwa oraz rozwodu. Na czym opiera się małżeństwo? Czy według Jezusa rozwód jest w ogóle możliwy? Kazanie w oparciu o Ewangelię Mateusza 5:31-32 oraz Ewangelię Łukasza 19:3-10

Kazanie na Górze #3

Paź 23, 2019 by Natalia Piotrowska 0 comments

KAZANIE NA GÓRZE #3

Pastor Przemysław Sielatycki naucza o tym czym jest prawo i na czym polega wypełnianie sprawiedliwości z perspektywy Bożego Królestwa. Fragment: Ew. Mateusza 5:17-20

Kazanie na Górze #2

Paź 17, 2019 by Natalia Piotrowska 0 comments

KAZANIE NA GÓRZE #2

Pastor Przemysław Sielatycki w oparciu o fragment z ew. Mateusza 5:13-16 naucza o tym co to znaczy być światłem i solą na świecie.

Kazanie Na Górze #1

Paź 08, 2019 by Natalia Piotrowska 0 comments

KAZANIE NA GÓRZE #1

Pastor Przemysław Sielatycki w kazaniu otwierającym nową serię naucza o tym czym powinno charakteryzować się chrześcijańskie życie. Nauczanie oparte na fragmencie z Ewangelii wg. Mateusza 5:1-12.