Kościół Szczodry

Wrz 27, 2019 by Natalia Piotrowska 0 comments

KOŚCIÓŁ SZCZODRY

Jaka jest Biblijna szczodrość? Co jest jej główną siłą napędową? Pastor Przemysław Sielatycki naucza o szczodrości na podstawie fragmentu z 2 Listu do Koryntian 8:1-15.

Kościół Rozproszony

Wrz 17, 2019 by Natalia Piotrowska 0 comments

KOŚCIÓŁ ROZPROSZONY

Pastor Przemysław Sielatycki w oparciu o fragment z Księgi Jonasza 4:1-11, naucza o tym jak być kościołem poza wspólnymi niedzielnymi zebraniami. Jakim kościołem będziemy dla tego miasta? Czego oczekuje od nas Bóg w kontekście relacji z ludźmi z poza kościoła?

Kościół Zgromadzony

Wrz 17, 2019 by Natalia Piotrowska 0 comments

KOŚCIÓŁ ZGROMADZONY

Pastor Przemysław Sielatycki w oparciu o fragment z Hebrajczyków 10:19-25, naucza o tym czym jest kościół. Czy wspólne gromadzenie się na spotkaniach jest Biblijną nauką? Kto powinien brać udział we wspólnych spotkaniach? Na te i inne pytania odpowiada w swoim kazaniu.

Patriotyzm

Wrz 04, 2019 by Natalia Piotrowska 0 comments

PATRIOTYZM

W 80 lecie wybuchu II wojny światowej pastor Przemysław Sielatycki naucza o tym jaki powinien być prawdziwy patriotyzm, w oparciu o fragment z 17 rozdziału Dziejów Apostolskich.

1 List Jana 3:21-4:3

Sie 21, 2019 by Natalia Piotrowska 0 comments

1 LIST JANA 3:21- 4:3

Pastor Przemysław Sielatycki naucza o teście jaki podaje nam Jan w zawartym fragmencie. Co mówi duch antychrysta? Jaka jest natura testu podanego nam przez Jana?

Niedziela Wielkanocna

13 maja, 2019 by Natalia Piotrowska 0 comments

NIEDZIELA WIELKANOCNA

Pastor Przemysław Sielatycki naucza o tym co oznacza dla nas zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Czytanie z 1 Listu do Koryntian 15: 13-19

Pieniądze i łaska

Lut 19, 2019 by Natalia Piotrowska 0 comments

PIENIĄDZE I ŁASKA

Pastor Przemysław Sielatycki, naucza na podstawie fragmentu z Ew. Łukasza 14:7-24 o szczodrości i prawdziwej wartości w podążaniu za Jezusem.

Wielkie Posłannictwo

Lut 06, 2019 by Natalia Piotrowska 0 comments

WIELKIE POSŁANNICTWO

Pastor Przemysław Sielatycki naucza z fragmentu z Ewangelii Mateusza 28:16-20 o radykalnych twierdzeniach Jezusa na swój temat, oraz misji jaką ma dla tych, którzy za nim idą.

Modlitwa Anny

Lut 06, 2019 by Natalia Piotrowska 0 comments

MODLITWA ANNY

Pastor Przemysław Sielatycki naucza na temat modlitwy, na podstawie fragmentu z 1 Księgi Samuela 1:3-18, 2:4-10,

Zakończenie tygodnia postu i modlitwy

Lut 06, 2019 by Natalia Piotrowska 0 comments

ZAKOŃCZENIE TYGODNIA POSTU I MODLITWY

Pastor Przemysław Sielatycki naucza na temat znaczenia posłania robotników na żniwo, w oparciu o fragmenty z Ew. Mateusza 9:35-10:5.