Wprowadź kwotę PLN, którą chcesz przekazać: | Enter the PLN amount you want to transfer:NABOŻEŃSTWA W NIEDZIELE:

27.02.2022, 6.03.2022, 13.03.2022, 20.03.2022
odbywają się o godz. 10:00 oraz 12:00
pod adresem - Aleja Focha 40, Hala Stulecia Cracovia (salka szermiercza)

KONTAKT

Kościół Chrystus Królem w Krakowie
Czarnowiejska 51/5, 30-349 Kraków
+48 509 501 639
biuro@kchk.pl

KONTO

Ofiary finansowe i dziesięciny można składać w każda niedzielę
lub przez wpłatę na konto kościoła w tytule przelewu:
darowizna na cele kultu religijnego
Bank ING PL 56 1050 1445 1000 0090 6907 9706
Możesz też dokonać płatności przez Tpay.

NABOŻEŃSTWA W NIEDZIELE:

27.02.2022, 6.03.2022, 13.03.2022, 20.03.2022
odbywają się o godz. 10:00 oraz 12:00
pod adresem - Aleja Focha 40, Hala Stulecia Cracovia (salka szermiercza)

KONTAKT

Kościół Chrystus Królem w Krakowie
Czarnowiejska 51/5, 30-349 Kraków
+48 509 501 639
biuro@kchk.pl

KONTO

Ofiary finansowe i dziesięciny można składać w każda niedzielę
lub przez wpłatę na konto kościoła w tytule przelewu:
darowizna na cele kultu religijnego
Bank ING PL 56 1050 1445 1000 0090 6907 9706
Możesz też dokonać płatności przez Tpay.