09 maja, 2018 Category: miasto na wzgórzu

MIASTO NA GÓRZE CZ. 5

Pastor Przemysław Sielatycki naucza o ciele Chrystusa. W tej serii kazań szukamy odpowiedzi na pytania m.in. : Czym jest kościół? Kto go tworzy? Jaka jest jego tożsamość? Jaka jest jego relacja z Bogiem? Kazanie oparte na fragmencie z Dziejów Apostolskich 2:37-47