16 maja, 2018 Category: miasto na wzgórzu

MIASTO NA GÓRZE nr 7

Pastor Przemysław Sielatycki naucza o ciele Chrystusa. W tej serii kazań szukamy odpowiedzi na pytania m.in. : Czym jest kościół? Kto go tworzy? Jaka jest jego tożsamość? Jaka jest jego relacja z Bogiem? Kazanie oparte na 2 Liście do Koryntian 13:1-11.