Czy jedzie z nami Samokontrola?

cze 30, 2017 by Natalia Piotrowska 0 comments

CZY JEDZIE Z NAMI SAMOKONTROLA?

Pastor Przemysław Sielatycki kończąc serię o Owocach Ducha Świętego skupia się na Samokontroli. Kazanie oparte o 1 List do Koryntian 9:23-27, 10:11-13.

Czy jedzie z nami Pokora?

cze 30, 2017 by Natalia Piotrowska 0 comments

CZY JEDZIE Z NAMI POKORA?

Kolejne z cyklu kazań "Czy jedzie z nami..." Mike Watkins mówi tym razem o Pokorze. Czytanie z Listu do Filipian 2: 1-11.

Czy jedzie z nami Miłość?

cze 30, 2017 by Natalia Piotrowska 0 comments

CZY JEDZIE Z NAMI MIŁOŚĆ?

Pierwsze z serii kazań "Czy jedzie z nami...". Seri skupiającej się na Owocach Ducha Świętego. Tym razem Pastor Przemek skupia się na Owocu: Miłość.

Czy jedzie z nami Wierność?

cze 30, 2017 by Natalia Piotrowska 0 comments

CZY JEDZIE Z NAMI WIERNOŚĆ?

Skupiając się na fragmencie z Efezjan 4:14-15, 20-25, 29 Mike Watkins mówi o Wierności.

Czy jedzie z nami Cierpliwość?

cze 30, 2017 by Natalia Piotrowska 0 comments

CZY JEDZIE Z NAMI CIERPLIWOŚĆ?

Drugie z serii kazań "Czy jedzie z nami..." Tym razem Pastor Przemysław Sielatycki skupił się na Cierpliwości.

Czy jedzie z nami Pokój?

cze 30, 2017 by Natalia Piotrowska 0 comments

CZY JEDZIE Z NAMI POKÓJ?

Tym razem John Hess skupia się na temacie Pokoju. Rozważanie z Listu do Galacjan 3:27-4:7