Nabożeństwo Online “Miłość zwycięża strach” 05.04.2020

sie 04, 2020 by Natalia Piotrowska 0 comments

NABOŻEŃSTWO ONLINE "MIŁOŚĆ ZWYCIĘŻA STRACH" 05.04.2020

MIŁOŚĆ ZWYCIĘŻA STRACH

Nabożeństwo Online “Bóg jest Miłością”

sie 04, 2020 by Natalia Piotrowska 0 comments

NABOŻEŃSTWO ONLINE "BÓG JEST MIŁOŚCIĄ"

Czytanie do Tekstu do Kazania: 1 list Jana 4

Kazanie - Miłość #4, "Bóg jest Miłością"

Nabożeństwo 22.03.2020 Miłość #3 “Miłość, która nie stygnie”

sie 04, 2020 by Natalia Piotrowska 0 comments

NABOŻEŃSTWO ONLINE "MIŁOŚĆ, KTÓRA NIE STYGNIE"

Czy to już koniec świata? jak się powinien zachować uczeń Jezusa w takich czasach? Rozważamy Ew wg Mateusza 24 a potem uczestniczymy w Pamiątce Wieczerzy Pańskiej.

Nabożeństwo Online “Miłość do bliźniego”

sie 04, 2020 by Natalia Piotrowska 0 comments

NABOŻEŃSTWO ONLINE "MIŁOŚĆ DO BLIŹNIEGO"

Drugie kazanie z cyklu "Miłość". Dziś patrzymy na miłość do bliźniego. Nasze teksty to Księga Kapłańska 19 oraz Ew wg Łukasza 10:25-37.