Ewangelia zmienia wszystko!

Ewangeli wg św. Marka

Kontakt

Numer Konta

Ofiary finansowe i dziesięciny
można składać w każda niedzielę
lub przez wpłatę na konto kościoła
w tytule przelewu:
"darowizna na cele kultu religijnego"

PL 56 1050 1445 1000 0090 6907 9706
Bank ING