JA TEŻ

JA TEŻ

SŁUŻBY

Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie!

List do Galatów
5:12-13, BT

SŁUŻBA DLA DZIECI

Istniejemy po to, aby we współpracy z rodzicami pomóc dzieciom odkryć, kim jest Bóg i nawiązać z Nim żywą relację, dzięki której Biblia stanie się podręcznikiem ich życia. Zależy nam, aby dzieci odnajdując miejsce dla siebie czuły się włączone we Wspólnotę i wzrastały w świadomości Bożej miłości i wszechmocy. Przy Kościele działa punkt katechetyczny, który prowadzi zajęcia dla dzieci od 3 do 13 lat w kilku grupach wiekowych. Zajęcia są prowadzone w języku polskim i angielskim zależnie od potrzeby. Cyklicznie organizujemy różne wydarzenia dla dzieci.

SŁUŻBA MUZYCZNA

Chcemy śpiewem i muzyką pomagać w oddawaniu chwały Najwyższemu w trakcie nabożeństw i spotkań. Zależy nam nam na atmosferze, w której otwieranie serc przed Bogiem i stawanie przed Nim z ufnością jest łatwiejsze niż w codziennym życiu wśród pracy i obowiązków.

SŁUŻBA STUDENCKA

Jesteśmy grupą młodych ludzi kochających Boga. Spotykamy się na grupach biblijnych by poznawać Jego słowo i wspólnie uczyć się w jaki sposób możemy je stosować w naszym życiu. Organizujemy spotkania dyskusyjne ze znanymi osobami, spotkania tematyczne, koncerty, projekcje filmów, wyjazdy studenckie. Cenimy sobie kontakty z innymi studentami, ciekawe rozmowy, dobrą zabawę oraz dzielenie się naszymi zainteresowaniami.

ZESPÓŁ OBSŁUGI NABOŻEŃSTWA

Istniejemy po to, aby przygotować salę i jej otoczenie na nabożeństwo, jak również w jego trakcie pomagamy, by wszystko przebiegało zgodnie z planem. Jesteśmy po części także służbą porządkową, która dba o czystość i porządek miejsca, w którym wspólnie przebywamy. Mamy ten przywilej, że możemy witać wszystkich uczestników nabożeństwa przed wejściem do audytorium, jak również poznawać gości, którzy nas odwiedzają.

RADA STARSZYCH

Istnieje po to, aby prowadzić Kościół. Podejmuje decyzje związane z kierunkiem i bieżącą działalnością Wspólnoty. Obecnie składa się z czterech osób. Radzie przewodzi Starszy Pastor Kościoła.

SŁUŻBA DUSZPASTERSKA

Istnieje po to, aby służyć Kościołowi doradztwem, opieką duchową oraz pomagać w szkoleniu i wyposażaniu wierzących.

GRUPY KCHK

Istnieją po to, by gromadzić ludzi w małych grupach, aby budować relacje z Bogiem i innymi poprzez regularne spotkania i dzielenie się pasjami i zainteresowaniami. Bo lepiej jest podróżować w grupie!

SŁUŻBA MŁODZIEŻOWA

Istnieje po to, by gromadzić nastoletnich naśladowców Chrystusa, ceniących dobre relacje, wartościowe rozmowy, luźną atmosferę i smaczne jedzenie 🙂

MISJE

EVERY NATION CAMPUS KRAKÓW

ENC Kraków to służba studencka KChK, która funkcjonuje od prawie 3 lat. Początkowo jako Operation Destiny 3;16 natomiast od 2015 roku jako Every Nation Campus Kraków.
Głównym liderem oraz pomysłodawcą utworzenia służby jest Tomasz Chudy. Koordynatorem jest Mateusz Harpeniuk.
Działania ENC skupiają się głównie na ewangelizacji wśród studentów i młodych pracujących. Bardzo ważnym elementem na, który służba kładzie szczególny nacisk jest proces czynienia studentów uczniami Jezusa. Every Nation Campus zależy także na tym, by studenci mogli odkrywać w jaki sposób mogą służyć Bogu i innym poprzez swoje obdarowania i talenty.
Oprócz organizowania cyklicznych spotkań studenckich, ENC organizuje wyjazdy integracyjne, podczas których studenci mogą budować trwałe i wartościowe relacje, a co najważniejsze budować swoją wiarę i więź z Bogiem.

ENC_logo

EVERY NATION CAMPUS KRAKÓW

ENC_logo

ENC Kraków to służba studencka KChK, która funkcjonuje od prawie 3 lat. Początkowo jako Operation Destiny 3;16 natomiast od 2015 roku jako Every Nation Campus Kraków.
Głównym liderem oraz pomysłodawcą utworzenia służby jest Tomasz Chudy. Koordynatorem jest Mateusz Harpeniuk.
Działania ENC skupiają się głównie na ewangelizacji wśród studentów i młodych pracujących. Bardzo ważnym elementem na, który służba kładzie szczególny nacisk jest proces czynienia studentów uczniami Jezusa. Every Nation Campus zależy także na tym, by studenci mogli odkrywać w jaki sposób mogą służyć Bogu i innym poprzez swoje obdarowania i talenty.
Oprócz organizowania cyklicznych spotkań studenckich, ENC organizuje wyjazdy integracyjne, podczas których studenci mogą budować trwałe i wartościowe relacje, a co najważniejsze budować swoją wiarę i więź z Bogiem.

EWA KRASOŃ – MISJE ZAGRANICZNE

IMG_2562 (1)

Ewa od końca 2018 roku mieszka w Mongolii, w Ułan Bator, gdzie służy w ramach międzynarodowej organizacji Młodzież z Misją (Youth With a Mission - YWAM). Jest częścią projektu zajmującego się dystrybucją Biblii - celem jest dotarcie do każdego domu (i jurty 🙂 ) w Mongolii i zaoferowanie im Słowa Bożego a także podzielenie się Ewangelią. Poza tym uczy także na jednej z tamtejszych uczelni, gdzie ma możliwość budowania relacji zarówno ze studentami z Mongolii jak i z pobliskich krajów. Pasją Ewy jest widzieć, jak Ewangelia przemienia ten naród i jak wielu Mongołów jest mobilizowanych i wyposażanych do służby zarówno we własnym kraju jak i za granicą.

IREK I MARYLA CZUBAKOWIE

Irek i Maryla Czubakowie od lat działają na rzecz Narodu Wybranego. Od kilku lat rozpoczęli działalność fundacji POLANIA. W Polsce starają się tworzyć przestrzeń jedności i zrozumienia między wspólnotami żydowskimi i chrześcijańskimi.
Jednym z efektów ich starań jest organizowana co roku u Franciszkanów uroczystość paschy żydowskiej odbywająca się dzięki współpracy Kościołów krakowskich oraz społeczności Żydów mesjanistycznych. Ten sederowy wieczór paschalny umożliwia poznanie znaczenia tego święta, tradycji i zwyczajów z nim związanych oraz zrozumienie jego powiązań z ofiarą Jezusa Chrystusa.
Największym jednak pragnieniem Irka i Maryli jest znalezienie sposobów na skuteczną pomoc narodowi żydowskiemu głównie na Ukrainie i Mołdawii, co od wielu lat czynią. Organizują wyjazdy grup chrześcijan z różnych krajów do centralnej Ukrainy gdzie bardzo konkretnie można usłużyć lokalnej społeczności żydowskiej swoja pracą i finansami. Zawarte w tym czasie przyjaźnie zmieniają myślenie chrześcijan i Żydów o sobie nawzajem. Zajmują się także pomocą w samym Izraelu, gdzie w ciągu ostatnich kilku lat w efekcie działań organizacji pomagającym Żydom powrócić do ojczyzny. Liczba mieszkańców zwiększyła się w takim stopniu w krótkim czasie, że wielu powracającym pomimo pomocy państwa Izrael jest ciężko rozpocząć nowe życie. Zdarza się, że ludzie, którzy przeżyli holokaust, spędzili wiele lat w krajach byłego bloku Wschodniego, są w trudnych sytuacjach życiowych w nowych warunkach. Jako wspólnota lokalna chcielibyśmy też błogosławić Izrael, wspierając tych, którzy wspierają naród żydowski i jego mniejszości w innych krajach.

Misje - Czubakowie

IREK I MARYLA CZUBAKOWIE

Misje - Czubakowie

Irek i Maryla Czubakowie od lat działają na rzecz Narodu Wybranego. Od kilku lat rozpoczęli działalność fundacji POLANIA.
W Polsce starają się tworzyć przestrzeń jedności i zrozumienia między wspólnotami żydowskimi i chrześcijańskimi.
Jednym z efektów ich starań jest organizowana co roku u Franciszkanów uroczystość paschy żydowskiej odbywająca się dzięki współpracy Kościołów krakowskich oraz społeczności Żydów mesjanistycznych. Ten sederowy wieczór paschalny umożliwia poznanie znaczenia tego święta, tradycji i zwyczajów z nim związanych oraz zrozumienie jego powiązań z ofiarą Jezusa Chrystusa.
Największym jednak pragnieniem Irka i Maryli jest znalezienie sposobów na skuteczną pomoc narodowi żydowskiemu głównie na Ukrainie i Mołdawii, co od wielu lat czynią. Organizują wyjazdy grup chrześcijan z różnych krajów do centralnej Ukrainy gdzie bardzo konkretnie można usłużyć lokalnej społeczności żydowskiej swoja pracą i finansami. Zawarte w tym czasie przyjaźnie zmieniają myślenie chrześcijan i Żydów o sobie nawzajem. Zajmują się także pomocą w samym Izraelu, gdzie w ciągu ostatnich kilku lat w efekcie działań organizacji pomagającym Żydom powrócić do ojczyzny. Liczba mieszkańców zwiększyła się w takim stopniu w krótkim czasie, że wielu powracającym pomimo pomocy państwa Izrael jest ciężko rozpocząć nowe życie. Zdarza się, że ludzie, którzy przeżyli holokaust, spędzili wiele lat w krajach byłego bloku Wschodniego, są w trudnych sytuacjach życiowych w nowych warunkach. Jako wspólnota lokalna chcielibyśmy też błogosławić Izrael, wspierając tych, którzy wspierają naród żydowski i jego mniejszości w innych krajach.

SŁUŻBA W NOCLEGOWNI DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN

Misja_1

Wszystko zaczęło się od jednego człowieka - pana Franciszka i kroku posłuszeństwa. Spotkałam pana Franciszka w pobliżu Lidla, gdzie zarabiał pieniądze odwożąc wózki na zakupy. Zaczęliśmy rozmawiać i wkrótce zdałam sobie sprawę, że to Bóg postawił go na mojej drodze. Pan Franciszek zaprowadził mnie do schroniska dla bezdomnych mężczyzn w którym mieszkał i zapoznał mnie z niesamowitymi osobami, które tam pracują. Tak nawiązała się przyjaźń z dyrektorem schroniska, panią psycholog i innymi opiekunami. Jesienią 2015 r. zorganizowaliśmy pierwsze spotkanie razem z ludźmi z Kościoła. Było to wspólne popołudniowe spotkanie rodzin, dzieci i singli. Przełamaliśmy mury za pomocą zabaw i tańca i mogliśmy dzielić się ewangelią z mieszkańcami schroniska. Pan Franciszek stał się regularnym uczestnikiem naszych nabożeństw od tamtej pory. Z pomocą naszego funduszu charytatywnego pomogliśmy odmalować świetlicę w schronisku, a zimą 2016 r. zorganizowaliśmy tam przepiękne świąteczne spotkanie. Przed Świętami Wielkanocnymi w 2017 r. grupa ludzi w dużej mierze z naszego Kościoła odegrała tam przedstawienie Mark Dramy i znowu Boża miłość i troska dotknęła mężczyzn, którzy tam mieszkają. Bóg postawił nas tam abyśmy byli Jego światłem i modlimy się, aby chronił nas i prowadził w tej służbie. I jeszcze raz, wszystko zaczęło się od jednego człowieka i kroku posłuszeństwa - Helen Hess.

FINANSE

Szczodrość i finanse to tematy poruszane w Biblii bardzo często. Szczodrość to nic mniej niż gotowość do dawania pieniędzy, ale przy okazji też o wiele więcej niż tylko pieniądze. Biblia pokazuje, że szczodre serce posługuje się też takimi walutami jak na przykład gotowość do przebaczania i gościnność.

Główną motywacją do hojności w naszym życiu jest łaska, której doświadczyliśmy od Boga przez Jezusa, który choć miał wszystko, utracił to ze względu na nas, żeby nas odzyskać. W bożej szczodrości Jezus spłacił zapis dłużny każdego z nas wobec Boga.
Finanse często są jednak jednym z pierwszych testów na szczodrość, ponieważ łatwo je policzyć.

W naszej wspólnocie finansami zarządzają Starsi KChK przy asyście Rady Finansowej. Na początku każdego roku przedstawiamy całej wspólnocie podsumowanie finansowe za poprzedni rok oraz prezentujemy planowany budżet na rok bieżący.

W KChK można dawać na dwa sposoby: poprzez przelewy na konto KChK oraz podczas niedzielnych nabożeństw.

W każdym miesiącu część przychodu jest przeznaczana na fundusz pomocy potrzebującym spoza wspólnoty KChK oraz fundusz zapomogowy dla potrzebujących w kościele, na misje i ewangelizacje oraz na oszczędności i działania regionalne i globalne Every Nation. Reszta trafia na rachunek główny i jest przeznaczona na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem naszej wspólnoty. Jako starsi jesteśmy dostępni, żeby udzielać informacji związanych z funkcjonowaniem finansów w KChK.

NABOŻEŃSTWA W NIEDZIELE (w Hali Stulecia Cracovia - Aleja Focha 40, Kraków):

W niedzielę 12 maja mamy JEDNO nabożeństwo, o godz. 11:00 w Hali Cracovia.

W pozostałe niedziela maja mamy DWA nabożeństwa, o godz. 10:00 oraz 12:00 w sali szermierczej Hali Cracovia.

KONTAKT Z BIUREM:

Kościół Chrystus Królem w Krakowie
Czarnowiejska 51/5, 30-049 Kraków
+48 509 501 639
biuro@kchk.pl

KONTO

Ofiary finansowe i dziesięciny można składać w każda niedzielę
lub przez wpłatę na konto kościoła w tytule przelewu:
darowizna na cele kultu religijnego
Bank ING PL 56 1050 1445 1000 0090 6907 9706
Możesz też dokonać płatności przez Tpay.

NABOŻEŃSTWA W NIEDZIELE (w Hali Stulecia Cracovia - Aleja Focha 40, Kraków):

W niedzielę 12 maja mamy JEDNO nabożeństwo, o godz. 11:00 w Hali Cracovia.

W pozostałe niedziela maja mamy DWA nabożeństwa, o godz. 10:00 oraz 12:00 w sali szermierczej Hali Cracovia.

KONTAKT Z BIUREM:

Kościół Chrystus Królem w Krakowie
Czarnowiejska 51/5, 30-049 Kraków
31–545 Kraków
+48 509 501 639
biuro@kchk.pl

KONTO

Ofiary finansowe i dziesięciny można składać w każda niedzielę
lub przez wpłatę na konto kościoła w tytule przelewu:
darowizna na cele kultu religijnego
Bank ING PL 56 1050 1445 1000 0090 6907 9706
Możesz też dokonać płatności przez Tpay.