JESTEŚMY TU PO TO, ABY CI POMÓC

DOŚWIADCZYĆ BOGA

Jako Kościół ewangeliczny, wierzymy, że wiara w Boga nie jest celem samym w sobie. Jest nim spotkanie, doświadczenie żywego, osobowego, relacyjnego Boga. Kiedy mówimy w naszym Kościele, że możesz “doświadczyć Boga” jesteśmy świadomi, że dla wielu osób może to oznaczać różne rzeczy. Niektórzy doświadczają Boga przez intelekt, inni przez doświadczenie wspólnoty albo przez nadprzyrodzone doświadczenie Bożego działania lub Jego odczuwalnej bliskości. Wierzymy, zarówno na podstawie Bożego Słowa, jak i naszych doświadczeń, że doświadczenie Boga, spotkanie z Nim ma moc zmienić osobę, przekonfigurować jej serce jak nic innego. Nasze niedzielne nabożeństwa są tak budowane, aby pomóc nam wszystkim doświadczyć Boga. Przez pieśni, modlitwę, nauczanie na podstawie Bożego Słowa, uczestnictwo w Pamiątce Wieczerzy Pańskiej i wspólnocie z innymi ludźmi, mamy okazję zobaczyć, usłyszeć i doświadczyć jaki jest Bóg, o którym mówi nam Jezus.

ZAŁOŻYĆ MOCNY FUNDAMENT

Doświadczenie żywego Boga prowadzi do rewolucji w życiu. Czasem gwałtownej, czasem rozgrywanej powoli, krok po kroku. Zawsze jednak jest początkiem przygody, życiowej transformacji, budowania życia według zupełnie innego rozumienia rzeczywistości. Ta nowa budowla wymaga nowego fundamentu. Tym nowym fundamentem jest znajomość elementarnych prawd chrześcijaństwa. W naszym Kościele pomaganie ludziom, którzy chcą założyć taki fundament jest naszą pasją. Wiemy, że im silniejszy fundament, tym wyżej można budować z wiarą. Tak budowane życie przetrwa każdą burzę. Jeśli jesteś zainteresowany założeniem mocnego fundamentu albo sprawdzeniem elementarnych twierdzeń chrześcijaństwa zapraszamy na serię 12 spotkań w małej grupie o nazwie TeoFundamenty. Dowiesz się tam jak chrześcijaństwo rozumie zbawienie, przebaczenie, modlitwę etc. a wszystko w nieformalnej, kameralnej atmosferze, gdzie pytania są mile widziane. Więcej informacji i zapisy w biuro@kchk.pl

WZRASTAĆ DUCHOWO

Mocny fundament nie jest celem samym w sobie. Pismo Święte mówi nam, że nasz osobisty wzrost, nazywany też owocnością, przynosi Bogu chwałę i radość. Chrześcijaństwo używa na opisanie tego procesu pojęć takich jak: uświęcenie, uczniostwo, dojrzałość, czy wspomniana już owocność. Jak rośniemy duchowo? Głównie przez zdrowe nauczanie i relacje. Dlatego życie wspólnotowe jest tak ważne dla chrześcijanina. W tym momencie jesteśmy w trakcie tworzenia materiałów na serię spotkań z nauczaniem o Biblijnym zrozumieniu działania wspólnoty, Kościoła lokalnego. Więcej informacji już wkrótce. W międzyczasie, w razie pytań dotyczących funkcjonowania wspólnoty KChK zapraszamy do kontaktu przez email lub osobiście z pastorem lub Starszymi po niedzielnym nabożeństwie.

WZRASTAĆ DUCHOWO

Mocny fundament nie jest celem samym w sobie. Pismo Święte mówi nam, że nasz osobisty wzrost, nazywany też owocnością, przynosi Bogu chwałę i radość. Chrześcijaństwo używa na opisanie tego procesu pojęć takich jak: uświęcenie, uczniostwo, dojrzałość, czy wspomniana już owocność. Jak rośniemy duchowo? Głównie przez zdrowe nauczanie i relacje. Dlatego życie wspólnotowe jest tak ważne dla chrześcijanina. W tym momencie jesteśmy w trakcie tworzenia materiałów na serię spotkań z nauczaniem o Biblijnym zrozumieniu działania wspólnoty, Kościoła lokalnego. Więcej informacji już wkrótce. W międzyczasie, w razie pytań dotyczących funkcjonowania wspólnoty KChK zapraszamy do kontaktu przez email lub osobiście z pastorem lub Starszymi po niedzielnym nabożeństwie.

HISTORIA KOŚCIOŁA

1999

1999

2000

2000

2001

2001

2002

2002

2004

2004

2005

2005

2006

2006

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2017

2017

DZIAŁ "O NAS" W BUDOWIE

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ EVERY NATION

Every Nation to ogólnoświatowa rodzina istniejąca by oddawać cześć Bogu przez zakładanie na całym świecie Kościołów i służb studenckich, które są skupione wokół Chrystusa, wypełnione Duchem Świętym i społecznie odpowiedzialne. Od swojego powstania w 1994 roku, Every Nation czyni uczniów, szkoli liderów i zakłada Kościoły na całym świecie. Naszą wizją są Wspólnoty wielonarodowe i wielopokoleniowe, które szukają przede wszystkim Królestwa Bożego dla chwały Jezusa Chrystusa, o którym jest napisane:

ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu

Objawienie św. Jana
5;9 BW

On usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają.»

Mt
9:12