Lut 21, 2018 Category: Źródło naszych bolączek

ŹRÓDŁO NASZYCH BOLĄCZEK CZ. 4

Pastor Przemysław Sielatycki naucza o przyszłości grzechu w świetle fragmentu z Księgi Izajasza.