Małżeństwo #1

Mar 13, 2019 by Natalia Piotrowska 0 comments

MAŁŻEŃSTWO #1

Pastor Przemysław Sielatycki, w kontekście związków, naucza o tym w jaki sposób możemy doświadczyć głębokiej przemiany. Czym jest owoc Ducha Świętego? Kazanie w oparciu o List do Galacjan 5:13-25