lut 06, 2019 Category: przemysław sielatycki

MODLITWA ANNY

Pastor Przemysław Sielatycki naucza na temat modlitwy, na podstawie fragmentu z 1 Księgi Samuela 1:3-18, 2:4-10,