lip 21, 2017 Category: mike watkins

ŚWIĘTOŚĆ ŻYCIA WIERZĄCYCH

Mike Watkins omawia fragment z listu do Efezjan 5: 5-21, który mówi o tym, jakie powinno być postępowanie ludzi wierzących, którzy już zostali usprawiedliwieni i oczyszczeni z grzechów, oraz “przeniesieni z ciemności do światłości”.