MAŁŻEŃSTWO #4

kw. 04, 2019 by Natalia Piotrowska 0 comments

MAŁŻEŃSTWO #4

Pastor Przemysław Sielatycki kontynuuje nauczanie na temat małżeństwa. Ostatnie kazanie w tej serii dotyczy seksu i intymnych relacji. Oparte o fragment z 1 Listu do Koryntian 6:11-7:7

Małżeństwo #3

mar 27, 2019 by Natalia Piotrowska 0 comments

MAŁŻEŃSTWO #3

Starszy wspólnoty, John Hess, kontynuuje nauczanie na temat małżeństwa. Kazanie w oparciu o fragmenty z Księgi Rodzaju 1:27-28, 2:18-24, Ewangelii Marka 10:5-9 i Listu do Efezjan 5:31

Małżeństwo #2

mar 27, 2019 by Natalia Piotrowska 0 comments

MAŁŻEŃSTWO #2

Pastor Przemysław Sielatycki kontynuuje nauczanie na temat małżeństwa. W tym tygodniu szukamy odpowiedzi na to jakie jest przeznaczenie małżeństwa. Kazanie w oparciu o fragmenty z Księgi Rodzaju 1:26-31 i Ewangelii Mateusza 5:48

Małżeństwo #1

mar 13, 2019 by Natalia Piotrowska 0 comments

MAŁŻEŃSTWO #1

Pastor Przemysław Sielatycki, w kontekście związków, naucza o tym w jaki sposób możemy doświadczyć głębokiej przemiany. Czym jest owoc Ducha Świętego? Kazanie w oparciu o List do Galacjan 5:13-25