mar 13, 2019 Category: wolfgang eckleben

ZACHĘTA I WZMOCNIENIE

Pastor Wolfgang Eckleben naucza, że każdy z nas potrzebuje zachęty i pocieszenia w trudnych chwilach oraz o tym skąd tą zachętę i pocieszenie brać. Kazanie na podstawie 2 Tymoteusza 1:6-7.