ZADZIWIAJĄCA ŁASKA #4 (26.01.2020)

Pastor Przemysław Sielatycki naucza o Bożej łasce, która jest wystarczająca do życia. Tekst wyjściowy: 2 List do Koryntian 12:1-10