ZADZIWIAJĄCA ŁASKA #5 (02.02.2020)

Pastor Przemysław Sielatycki naucza na podstawie 2 Listu do Koryntian 9:6-15 o łasce, która nas wzbogaca i uzdalnia do szczodrości.