Los człowieka w świetle śmierci (23.02.2020)

mar 09, 2020 by Natalia Piotrowska 0 comments

LOS CZŁOWIEKA W ŚWIETLE ŚMIERCI (23.02.2020)

Pastor Przemysław Sielatycki naucza na podstawie Listu do Hebrajczyków 2:5-9 na temat ludzkiego losu i odpowiada m.in na pytanie "Kim jest człowiek?". W trakcie kazania użyty jest materiał filmowy "TheBibleProject" - do znalezienia pod linkiem poniżej.

Zadziwiająca Łaska #7 (16.02.2020)

mar 09, 2020 by Natalia Piotrowska 0 comments

ZADZIWIAJĄCA ŁASKA #6 (16.02.2020)

Pastor Przemysław Sielatycki naucza na podstawie fragmentu z Ewangelii wg. Jana 1:14-18 na temat Chwały Jezusa.

Zadziwiająca Łaska #6 (09.02.2020)

mar 09, 2020 by Natalia Piotrowska 0 comments

ZADZIWIAJĄCA ŁASKA #6 (09.02.2020)

Pastor Przemysław Sielatycki naucza na podstawie Listu do Hebrajczyków 4:12-16 o tym co takiego przyciąga nas do Boga w jego łasce.

Zadziwiająca Łaska #5 (02.02.2020)

mar 09, 2020 by Natalia Piotrowska 0 comments

ZADZIWIAJĄCA ŁASKA #5 (02.02.2020)

Pastor Przemysław Sielatycki naucza na podstawie 2 Listu do Koryntian 9:6-15 o łasce, która nas wzbogaca i uzdalnia do szczodrości.

Zadziwiająca Łaska #4 (26.01.2020)

mar 09, 2020 by Natalia Piotrowska 0 comments

ZADZIWIAJĄCA ŁASKA #4 (26.01.2020)

Pastor Przemysław Sielatycki naucza o Bożej łasce, która jest wystarczająca do życia. Tekst wyjściowy: 2 List do Koryntian 12:1-10

Zadziwiająca Łaska #3 (19.01.2020)

mar 09, 2020 by Natalia Piotrowska 0 comments

ZADZIWIAJĄCA ŁASKA #3 (19.01.2020)

Pastor Mike Watkins naucza o tym jak Boża łaska bierze udział w naszym uświęcaniu. Tekst wyjściowy: List do Tytusa 2:11-14

Zadziwiająca Łaska #2 (12.01.2020)

sty 14, 2020 by Natalia Piotrowska 0 comments

ZADZIWIAJĄCA ŁASKA #2 (12.01.2020)

Pastor Przemysław Sielatycki naucza na podstawie Listu do Tytusa 3:3-7, o łasce która nas usprawiedliwia.