Miasto na górze nr 7

maj 16, 2018 by Natalia Piotrowska 0 comments

MIASTO NA GÓRZE nr 7

Pastor Przemysław Sielatycki naucza o ciele Chrystusa. W tej serii kazań szukamy odpowiedzi na pytania m.in. : Czym jest kościół? Kto go tworzy? Jaka jest jego tożsamość? Jaka jest jego relacja z Bogiem? Kazanie oparte na 2 Liście do Koryntian 13:1-11.

Miasto na górze cz. 6

maj 09, 2018 by Natalia Piotrowska 0 comments

MIASTO NA GÓRZE CZ. 6

Pastor Przemysław Sielatycki naucza o ciele Chrystusa. W tej serii kazań szukamy odpowiedzi na pytania m.in. : Czym jest kościół? Kto go tworzy? Jaka jest jego tożsamość? Jaka jest jego relacja z Bogiem? Kazanie oparte na Liście do Efezjan 5:1-21

Miasto na górze cz. 5

maj 09, 2018 by Natalia Piotrowska 0 comments

MIASTO NA GÓRZE CZ. 5

Pastor Przemysław Sielatycki naucza o ciele Chrystusa. W tej serii kazań szukamy odpowiedzi na pytania m.in. : Czym jest kościół? Kto go tworzy? Jaka jest jego tożsamość? Jaka jest jego relacja z Bogiem? Kazanie oparte na fragmencie z Dziejów Apostolskich 2:37-47

Miasto na górze cz. 4

kw. 17, 2018 by Natalia Piotrowska 0 comments

MIASTO NA GÓRZE cz. 4

Tomasz Chudy naucza o ciele Chrystusa. W tej serii kazań szukamy odpowiedzi na pytania m.in. : Czym jest kościół? Kto go tworzy? Jaka jest jego tożsamość? Jaka jest jego relacja z Bogiem?

Miasto na górze cz. 3

kw. 09, 2018 by Natalia Piotrowska 0 comments

MIASTO NA GÓRZE CZ. 3

Pastor Przemysław Sielatycki naucza o ciele Chrystusa. W tej serii kazań szukamy odpowiedzi na pytania m.in. : Czym jest kościół? Kto go tworzy? Jaka jest jego tożsamość? Jaka jest jego relacja z Bogiem?

Miasto na górze cz.2

mar 28, 2018 by Natalia Piotrowska 0 comments

MIASTO NA GÓRZE cz. 2

Pastor Przemysław Sielatycki naucza o ciele Chrystusa. W tej serii kazań szukamy odpowiedzi na pytania m.in. : Czym jest kościół? Kto go tworzy? Jaka jest jego tożsamość?

Miasto na górze cz. 1

mar 19, 2018 by Natalia Piotrowska 0 comments

MIASTO NA GÓRZE CZ. 1

Pastor Przemysław Sielatycki naucza o ciele Chrystusa. W tej serii kazań szukamy odpowiedzi na pytania m.in. : Czym jest kościół? Kto go tworzy? Jaka jest jego tożsamość?