Patriotyzm

wrz 04, 2019 by Natalia Piotrowska 0 comments

PATRIOTYZM

W 80 lecie wybuchu II wojny światowej pastor Przemysław Sielatycki naucza o tym jaki powinien być prawdziwy patriotyzm, w oparciu o fragment z 17 rozdziału Dziejów Apostolskich.

1 List Jana 3:21-4:3

sie 21, 2019 by Natalia Piotrowska 0 comments

1 LIST JANA 3:21- 4:3

Pastor Przemysław Sielatycki naucza o teście jaki podaje nam Jan w zawartym fragmencie. Co mówi duch antychrysta? Jaka jest natura testu podanego nam przez Jana?

Niedziela Wielkanocna

maj 13, 2019 by Natalia Piotrowska 0 comments

NIEDZIELA WIELKANOCNA

Pastor Przemysław Sielatycki naucza o tym co oznacza dla nas zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Czytanie z 1 Listu do Koryntian 15: 13-19

Pieniądze i łaska

lut 19, 2019 by Natalia Piotrowska 0 comments

PIENIĄDZE I ŁASKA

Pastor Przemysław Sielatycki, naucza na podstawie fragmentu z Ew. Łukasza 14:7-24 o szczodrości i prawdziwej wartości w podążaniu za Jezusem.

Wielkie Posłannictwo

lut 06, 2019 by Natalia Piotrowska 0 comments

WIELKIE POSŁANNICTWO

Pastor Przemysław Sielatycki naucza z fragmentu z Ewangelii Mateusza 28:16-20 o radykalnych twierdzeniach Jezusa na swój temat, oraz misji jaką ma dla tych, którzy za nim idą.

Modlitwa Anny

lut 06, 2019 by Natalia Piotrowska 0 comments

MODLITWA ANNY

Pastor Przemysław Sielatycki naucza na temat modlitwy, na podstawie fragmentu z 1 Księgi Samuela 1:3-18, 2:4-10,

Zakończenie tygodnia postu i modlitwy

lut 06, 2019 by Natalia Piotrowska 0 comments

ZAKOŃCZENIE TYGODNIA POSTU I MODLITWY

Pastor Przemysław Sielatycki naucza na temat znaczenia posłania robotników na żniwo, w oparciu o fragmenty z Ew. Mateusza 9:35-10:5.

Duchowy Patriotyzm

lis 15, 2018 by Natalia Piotrowska 0 comments

DUCHOWY PATRIOTYZM

Pastor Przemysław Sielatycki w nawiązaniu do obchodów 100 lecia odzyskania niepodległości naucza o tym czym jest patriotyzm dla Chrześcijanina. Przed wysłuchaniem polecamy obejrzeć: www.youtube.com/watch?v=98n8BGu8uRA

Bóg wszelkiej pociechy

wrz 18, 2018 by Natalia Piotrowska 0 comments

BÓG WSZELKIEJ POCIECHY

W oparciu o 2 List do Koryntian 1:1 -11, pastor Przemysław Sielatycki, naucza o tym gdzie znaleźć pociechę w ucisku.