kw. 18, 2019 Category: 1 list jana

1 LIST JANA #1

Rozpoczynamy nową serię kazań opartą na 1 Liście Jana. W tym tygodniu Pastor Przemysław Sielatycki odpowiada na pytania: O jakiej radości pisze Jan? Co mówi nam to o Bogu i o nas?
Test wyjściowy: 1 List Jana 1:1-4