ZADZIWIAJĄCA ŁASKA #6 (09.02.2020)

Pastor Przemysław Sielatycki naucza na podstawie Listu do Hebrajczyków 4:12-16 o tym co takiego przyciąga nas do Boga w jego łasce.