LOS CZŁOWIEKA W ŚWIETLE ŚMIERCI (23.02.2020)

Pastor Przemysław Sielatycki naucza na podstawie Listu do Hebrajczyków 2:5-9 na temat ludzkiego losu i odpowiada m.in na pytanie “Kim jest człowiek?”. W trakcie kazania użyty jest materiał filmowy “TheBibleProject” – do znalezienia pod linkiem poniżej.