ZADZIWIAJĄCA ŁASKA #6 (16.02.2020)

Pastor Przemysław Sielatycki naucza na podstawie fragmentu z Ewangelii wg. Jana 1:14-18 na temat Chwały Jezusa.